DYRELIV

AALBORG BUGT

VILDTRESERVATER LANGS KATTEGATKYSTEN

Her hvor Limfjorden løber ud i Kattegat er naturen meget foranderlig, og kysten bærer tydeligt præg af havets vilde kræfter. Hvide strande, strandeng, masser af sandrevler, holme og aflange barriereøer præger naturbilledet. Vandet er lavt og klart, og udsigten til det åbne hav er helt fantastisk på en solrig og stille dag. Men havbunden og de mange barriereøer er under konstant forandring.

Der ligger to vildtreservater langs kysten, Hals Egense vildtreservat og Aså Gerå vildtreservat. Begge er det etableret for at beskytte de mange vandfugle, der yngler, raster og overvintrer her. Området er af international betydning for bl.a. den lysbugede knortegås. Du kan desuden opleve en lang række ænder og gæs, f.eks. edderfugl, gravand, sortand, fløjlsand og toppet skallesluger. Vadefuglene fouragerer langs vandkanten, og det kan minde lidt om en mindre udgave af Vadehavet. Her er ryler, hjejler, strandskader, rødben og mange andre vadefugle, afhængig af årstiden.

Hals Egense vildtreservat strækker sig fra den aflange Nordmandshage nord for Hals ned til molen i Dokkedal. På den sydlige del af Nordmandshage, ’Mallorca’, må du ikke gå i land i fuglenes yngleperiode (1. april – 15. juli). Det samme gælder for de to halvøer, der ligger i hver ende af den lille bugt syd for Egense Havn. Aså Gerå vildtreservat strækker sig fra Asaa Havn ned til lige syd for Borgmestermolen. I denne sydlige del af reservatet har Geråen sit udløb, og både strandeng og rørskov findes her.

Du kan også møde marsvin og sæler i området. Især sæler holder af det lavvandede farvand med sandrevler, de kan hvile sig på. Og så er det ikke ualmindeligt at observere både delfiner og spækhuggere langs Kattegatkysten.

BLÅ OPLEVELSER I AALBORG BUGT

Det er ikke ualmindeligt at møde delfiner i Limfjorden, og for nogle år siden var det sejlere og roere fra Halse og Egense, der var heldige at komme helt tæt på en flok store delfiner. Takket være dyrenes unikke rygfinner, fandt man ud af at netop disse delfiner stammer fra en større flok i Skotland. I dag opholder nogle af dem sig fortsat i Limfjorden, dog i den anden ende ved Thyborøn.

Delfiner er noget større end vores danske marsvin, og derudover er der en række kendetegn, der gør at vi kan se forskel på delfiner og marsvin, f.eks. rygfinnens form. Hos marsvin er den lille og trekantet, mens den hos delfiner er noget højere og sejlformet.

Hør Søren Larsen fortælle mere om forskellen på de to havpattedyr.