FISKESTEDER

VEJLE FJORD

VEJLE FJORDS MANGE FISKEPERLER

Vejle Fjord er ikke kun et mekka for lystsejlere og kajakroere, men i høj grad også for lystfiskere. De gode fiskesteder ligger som perler på en snor langs begge sider af fjorden. Og stederne er ret varierede. Du kan både få havne-oplevelsen, hvor du kan fange makrel og sild, og så den vilde kyst, hvor vandet bliver dybt tæt under land og giver havørrederne en pæn størrelse. Det er også muligt at fiske i nærheden af Vejlefjordbroens nordlige bropiller, der, som alle andre bropiller, skaber et dynamisk undervandsmiljø med strøm og næring i massevis, der tiltrækker stimer af større fisk. I det hele taget er bunden ret varieret med både ålegræsbælter, stenbund, mudderbund og muslingebanker.

Nogle af højdepunkterne er bl.a. de høje skrænter ved Trelde Næs, Fakkegrav og Staksrode Skov, muslingebankerne ved Andkær Vig og pynterne ved Rosenvold og Holtser Hage. Dele af Vejle Havn er fredet for fiskeri, så du skal ind i bunden af havnen eller på nordsiden. Det gælder også bropillerne, hvor du kun må fiske under de nordlige piller og ind mod havnen. Der er også flere fredede områder langs hele fjorden, som du skal være opmærksom på.

UDGANGSPUNKT:

F.eks. bropillerne ved Albuen strand, Fakkegrav, Trelde Næs

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

BLÅ OPLEVELSER I VEJLE FJORD

Vejle Fjord har gennem tiden været et sidste hvilested for mere end 100 hvaler. Både vågehval, pukkelhval, blåhval, grindehvaler og mange andre forskellige hvaler har endt deres dage i bunden af fjorden. Faktisk står Vejle Fjord for 1/5 af alle strandinger i Danmark.

I 2010 strandede en 17 meter lang finhval i fjorden. Finhvalen er verdens næststørste hvalart efter blåhvalen. Undersøgelser viste at hvalen var 135 år gammel, og dermed den ældste kendte hval nogensinde.

Hør Søren Larsen fortælle om de mange hvalstrandinger og vores egen historie med hvalfangst i området.