DYRELIV

TÅSINGE & THURØ

MONNET

På Tåsinge ligger den største strandeng i hele Fynsområdet, Monnet. Monnet er et utroligt smukt område, der stikker ud som en slags halvø fra Tåsinges sydkyst. Her yngler og raster utroligt mange fuglearter hele året rundt. Monnet oversvømmes i vinterhalvåret periodevis ved kraftige storme, og det skaber en dynamisk natur med bl.a. mange loer (tidevandskanaler) og vandhuller. Området afgræsses ligeledes af kvæg, og dette er med til at skabe optimale forhold for de mange fugle.

Indgangen til Monnet ligger overfor skoven ved Monnetvej 8. Her findes et fugletårn, som kan bruges hele året, og især i fuglenes yngleperiode (1. marts – 15. juli), hvor stien ind til Monnet er lukket og der er adgang forbudt. Udenfor yngletiden kan du gå langs en sti hele vejen ned til Vårø Knude, som er Tåsinges sydligste punkt. Her i klinterne bor og yngler digesvaler.

Blandt de fugle, du kan opleve her er mange vadefugle, bl.a. strandskade, rødben, vibe, klyde, stor kobbersneppe, stor præstekrave, forskellige ryler og klirer. Stor regnspove kan ses på lokaliteten hele året rundt. Blandt andefuglene kan du bl.a. se gravand, skeand, spidsand og grågås hele året. Afhængig af sæsonen også pibeand, krikand, hvinand og bramgås. Mange engfugle holder til bl.a. den smukke gule vipstjert. Af rovfugle kan nævnes havørn, vandrefalk og blå kærhøg. Og så er der selvfølgelig de mange terne- og mågefugle, nogle som yngler og nogle som er her hele året.

Men Monnet er ikke kun et vigtigt område for fugle. Er du interesseret i planter, er der meget spændende at komme efter her. Strandurt, strandasters, soløje-alant, tætblomstret hindebæger og strand-engelsk-græs er nogle af de sorter, der kan ses. Her bor både strandudser og grønbroget tudse, der nyder godt af den store indsats, der gøres for at forbedre naturen på Monnet. Og så er området præget af den særegne gule engmyre, der bygger hele samfund under de mange tuer.

UDGANGSPUNKT:

Overfor skoven ved Monnetvej 8, Tåsinge

BLÅ OPLEVELSER PÅ TÅSINGE OG THURØ

D. 23. maj 1955 strandede en sejhval i Lunkebugten ved Tåsinge. Sejhvalen var 18 meter lang og vejede 20 tons. Hvalen var blevet fanget i bugten, og blev et kæmpe tilløbsstykke, der fik trafikken på og omkring øen til at bryde sammen.

Skelettet af sejhvalen hænger nu på Naturama i Svendborg, hvor man kan studere den nærmere. Her hænger også en døgling, som ligeledes strandede i bugten, der pga. de mange hvalstrandinger fik tilnavnet ‘Hvalbugten. Hør Søren Larsen fortælle mere om hvalerne.