SNORKLING & DYKNING

SYDFYNSKE ØHAV VEST

LYØ - KONTRASTERNES DYK

I en idyllisk bugt ved Lyø ligger en masse turbøjer. Turbøjerne benyttes af lystsejlere, der har lyst til at lægge for svaj. Men hvad sker der egentlig under båden?

I det lave, klare vand vrimler det med liv. Store stimer af hundestejler svømmer gennem det grønne ålegræs, tangsnarrer og tangnåle gemmer sig i tang og den sjove, orange søpung vokser i flotte kolonier.

Men nede i et dybere hul ændrer undervandsnaturen sig. Havbunden er gold med hvide pletter. Det er tegn på iltsvind, der opstår når regn vasker næringsstoffer fra landbrugsjorden ud i havet. Kvælstof og fosfor nærer alger, der vokser stort. Når algerne dør, bruges der en masse ilt i processen. Og denne mangel på ilt gør at fisk, andre dyr og planter ikke kan leve, som det tydeligt ses i videoen.

UDGANGSPUNKT:
SVÆRHEDSGRAD:

Let 

FACILITETER:

Ingen

BLÅ OPLEVELSER I SYDFYNSKE ØHAV VEST

Under vandet, et ellers fredeligt sted på Horneland, ligger resterne af en kæmpe mole. Molen blev bygget af Nazi-Tyskland i 1943 og gik 200 meter ud fra kysten.

På denne strategisk vigtige placering, lagde tyskernes ubåde og andre både til. På land blev bygget barakker til 30-40 mænd, og en transformaterstation sørgede for at oplade ubådene. Transformaterstationen blev sprængt i luften af modstandsbevægelsen i 1944 og herefter opgav tyskerne anlægget.

Når man dykker under vand, kan man finde spor efter de mange, kraftige pæle, der vidner om det store bygningsværk, som ubådsmolen var. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle den spændende historie og se billeder fra under vandet.