SNORKLING & DYKNING

STEGE BUGT & STORSTRØMMEN

UNDERVANDSSTI VED KALVEHAVE

Snorkelstien ved Kalvehave Havn er helt fantastisk til nybegyndere, der skal lære at snorkle og kigge godt efter livet på lavt vand. Røde bøjer i overfladen markerer tydeligt stien og de skilte, der er placeret på havbunden. Skiltene har info omkring nogle af de fisk og dyr, du skal holde øje med på din tur.

Undervandsstien ligger godt beskyttet og du kan gå ud både fra stranden og fra broen. På land er der et lille, hyggeligt skur, hvor du kan klæde om. Der er også faciliteter i Kalvehave Havn.

HULER OG VRAG TILTRÆKKER LIV
Som noget af det første møder du en sæl på bunden. Den er dog ikke ægte, men en sjov figur, der indbyder til at blive klappet af nysgerrige, unge snorklere. På turen møder du også et lille vrag, som du kan svømme rundt om. Kig godt efter i de mange gemmesteder i og ved vraget, for det er her at mange af de spændende fisk gemmer sig.

Der er også lagt huler ud til dyrene på undervandsstien. Betonrør og sten med huller tiltrækker en masse liv, som nyder godt af de beskyttede gemmesteder. Kig ind i hullerne og se, hvem der er flyttet ind. 

KIG I ÅLEGRÆSSET
På undervandsstien vokser der nogle steder ålegræs, og her skal du holde øjnene ekstra åbne. For mellem ålegræsset gemmer der sig bl.a. tangnåle og andre nålefisk, der falder i et med omgivelserne. På sandbunden er det fladfisk, der har gemt sig lige under sandet, som du skal holde øje med. Søg efter to små øjne, der sikker op af sandet. 

Søstjerner, rejer, krabber og måske små stimer af hundestejler og tobis kan du også møde, når du tager dig god tid på undervandsstien. 

UDGANGSPUNKT:

Kalvehave Havn, til venstre for Den Gule Stald

SVÆRHEDSGRAD:

Let

FACILITETER:

Offentlige toiletter på havnen, omklædningsskur ved stien

UDGANGSPUNKT:

Snorkling: Hvis du tager ud fra stranden ved klinten, så sørg for en god rygsæk til dit snorkeludstyr, når det bæres ned af trapperne. Du kan også tage fra båd fra Klintholm Havn. Alternativt kan du gå ud fra Møn Fyr, for bunden er lige så flot syd for klinten. 

Dykning: Tag ud med båd fra Klintholm Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Ingen

MØNS KLINT

Møns Klint egner sig både til snorkling og dykning med flaske. Uanset om du vælger det ene eller det andet, er der en helt unik oplevelse i vente, for havbunden ligner ikke noget andet sted i Danmark.

Det vigtigste at være opmærksom på, når en snorkel- eller dykkertur til Møns Klint skal planlægges, er vindretningen. Vinden skal komme fra en vestlig retning for at sikre en rolig havbund. Kommer vinden fra øst eller har gjort det i nogle dage, er kridtet fra bunden nemlig hvirvlet op i en mælkehvid tåge, som er svær at orientere sig i.

DRAMATISK HAVBUND
Store kridtformationer venter på bunden sammen med store sten. Her ligger også træer, der er faldet i vandet fra klinten. Alt sammen er det med til at skabe en dramatisk og spændende bund fyldt med sprækker og huler. Det betyder også at der er masser af liv at se og undersøge, fra stenbidere til fladfisk og kutlinger. Stenene er overbegroet med mange forskellige typer tang, hvilket er med til at skabe et flot, undersøisk farvelandskab. Hører du til de eventyrlystne, er det en fed følelse af svømme ned mellem de store sten og gennem kanalerne, der er skåret ud i kridtbunden.

Er du heldig, møder du måske en af de mange spættede sæler i området. Sælerne er nysgerrige, men også sky, og vil som regel holde sig på afstand. Nogle gange vinder nysgerrigheden dog, og en modig sæl nærmer sig for at finde ud af, hvad du er for en størrelse. Lad dem komme til dig, ikke den anden vej rundt. 

FOSSILER OG FLINT
Men det er ikke kun spændende dyr, du kan møde på en snorkel- eller dykkertur til Møns Klint. Blandt kridtformationerne på bunden findes mange forskellige fossiler, bl.a. vættelys, som er det indre skelet af en forhistorisk blæksprutte. På bunden kan du også finde flintesten, som kan indeholde fossiler af forskellige dyr og organismer, eller spor af samme. Flinten er dannet på kridthavbunden for måske 60-70 millioner år siden og består af kiselalger og -svampe. Det er en meget holdbar stenart, som blev brugt flittigt i stenalderen.

STEGE HAVN

Snorkling og dykning i Stege Havn er en usædvanlig spændende oplevelse. Her mødes nemlig ferskvand fra Stege Nor og saltvand fra Stege Bugt. Det betyder at du kan opleve saltvandsfisk som torsk og fladfisk side om side med ferskvandsfisk som aborrer og gedder.

Du kan gå i vandet ud for dykkerklubben på Fiskerstræde. Det bedste område at snorkle er her langs broerne, hvor fiskene står i stimer mellem bropillerne. Det er en stor fordel for aborrerne og gedderne at bevæge sig ud fra Stege Nor mod havnen. På det lave vand vrimler det nemlig med føde i form at rejer, mysider og hundestejler.

FÆLLES SPISEKAMMER
Føden er ikke kun eftertragtet af ferskvandsfiskene, men også af saltvandsfiskene, der bevæger sig ind i havnen fra den salte bugt. Kutlinger og fladfisk er også på jagt lige her, men de små af slagsen skal selv passe godt på, da den grådige gedde med det kæmpe gab står på lur og er langtfra kræsen. Og det er lige præcis denne dynamik af forskellige arter, der mødes på tværs med det samme mål, der gør dette til et unikt og spændende snorkelsted. 

Ferskvandsfiskene skal dog passe på ikke at bevæge sig for langt fra noret. Kommer de ud i vand med for meget salt, virker det ligesom gift på dyrene. Det samme gælder hvis saltvandsfiskene kommer i for ferskt vand. Man kan derfor sige at fiskene i Stege Havn lever et vovet liv for at sikre sig adgang til det fælles spisekammer. 

Stedet er helt fantastisk til natdyk, hvor du med en god undervandslygte kan tage på eventyr i mørket og komme endnu tættere på dyrene. 

UDGANGSPUNKT:

Fiskerstræde foran dykkerklubben

SVÆRHEDSGRAD:

Let

FACILITETER:

Ingen

Du kan også dykke her om natten, det er en helt unik oplevelse. 

UDGANGSPUNKT:

Ulvshale Strand

SVÆRHEDSGRAD:

Let

FACILITETER:

Offentlige toiletter på den anden side af vejen

ULVSHALE STRAND

Ved Ulvshale Strand på Møns nordlige spids, er der et alletiders snorkel- og dykkerspot. Stedet egner sig hvad enten du vil snorkle eller du vil ud med flaske på en større dybde. Stik ud fra stranden finder du en varieret bund med både ålegræsenge, store sten, sandbund og tangbælter.

Længere mod højre er der bygget en høfde af store sten, som fungerer som et stenrev. Stenene ligger på lavt vand, hvor man kan bunde. Derfor er det et alletiders snorkelsted til begyndere og familier.

FISK ER TILPASSET BUNDTYPERNE
På sandbunden skal du holde øje med forskellige fladfisk som pighvarre og skrubbe. Begge fisk findes i stort antal her og et møde med dem er altid spændende – hvis man altså kan finde dem. Hold godt øje med små øjne, der stikker op af sandet samt afrids af en fladfiskeform i sandet.

På bunden trives også forskellige kutlinger, som dog ofte søger et skjul i huller i stenene. Hvis du svømmer rundt om en sten, så husk at kigge godt efter i hullerne og helt nede under stenen, for her kan du oftest se kutlingerne. Når du kommer til områder med ålegræs er det tangnålen, du skal holde øje med. Den kan være svær at se, for den falder i et med ålegræsset, når den stiller sig lodret og efterligner ålegræssets vuggende bevægelser i vandet. 

HÅRBØLLE OG GRØNSUND

I den sydlige del af Grønsund ved Hårbølle ligger et gammelt kugleflintværft. Beliggenheden er ikke tilfældig, for på havbunden ligger der store mængder kugleflint. Det nu lukkede værft opsamlede kugleflinten fra havbunden og afskibede den fra værftet. Og det er også det der er med til at gøre dette snorkel- og dykkerspot interessant.

Ud for værftet ligger resterne af værftets broer og svømmer man langs disse, vil man se et meget mangfoldigt liv under overfladen.

STRØM OG VARIERET HAVBUND
Farvandet kan være meget strømfyldt, og det skal man være opmærksom på, når man tager ud. Men strømmen bringer en masse næring med sig og det tiltrækker en masse fisk. Du kan opleve sommetider kæmpe stimer af fisk, f.eks. tobis, kutlinger og hundestejler. De trives alle i strømmen langs den varierede havbund.

Områder med ålegræs tiltrækker tangnål og tangsnarre, og bropillerne er gode gemmesteder for kutlinger. Der er også områder med sandbund, hvor fladfisk trives, men du skal også holde øje med fladfisk på kugleflinten. Fladfisk er utroligt dygtige til at camouflere sig, og det gælder ikke kun på en sandbund, men i høj grad også på en stenet bund. 

For at komme ud til dette snorkelsted, kan du enten tage ud i båd fra Hårbølle Havn eller du kan tage ud fra stranden ved siden af værftsbygningerne. 

UDGANGSPUNKT:

Stranden ved siden af værftsbygninerne, eller med båd fra Hårbølle Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Toiletter ved Hårbølle Havn (kræver kode)

BLÅ OPLEVELSER I STEGE BUGT OG STORSTRØMMEN

Grønsund er et spændende farvand af mange årsager, ikke mindst pga. de mange vrag, der ligger under overfladen. Det er dog langtfra alle år, at man kan se vragene. Strømmen i Grønsund er nemlig meget stærk og det betyder at sand og sten fra havbunden flyttes rundt og henholdsvis dækker og eksponerer vragene.

En af de mere interessante fund, der er gjort i Grønsund, er to stammebåde fra Middelalderen. De velbevarede stammebåde er blevet lokaliseret ud for Hårbølle Havn på ca. 17 meters dybde. Marinarkæologer har dækket vragene til med et filtlag, for at bevare og beskytte stammebådene fra den kraftige strøm.

De kanolignende stammebåde blev lavet af træstammer og udhulet med økser. Stammebådene, der sandsynligvis har været brugt til fiskeri og transport på tværs af Grønsund, kaldes også eger. På billedet ses en rekonstruktion af en typisk middelalderstammebåd, som dem der ligger på bunden ved Hårbølle.