DYRELIV

STEGE BUGT & STORSTRØMMEN

DEN SPÆTTEDE SÆLS IDEELLE LEVESTED

I hele Stege Bugt, Storstrømmen og rundt om Møn er der rigtigt gode chancer for at møde sæler. De mange sandbanker, holme og tanger er ideelle levesteder for den spættede sæl, der ofte ligger her og absorberer solens stråler. Men det er vigtigt at holde afstand og vise dyrene respekt, hvis man vil opleve dem. Og så er det altid en god idé at medbringe en kikkert, når du skal ud og se på sæler.

Den spættede sæl er fredet og er Danmarks mest udbredte sælart med næsten 15.000 individer. Flere steder i landet findes der store sælkolonier, hvor sælerne samles i hundredvis. Sælerne er mest udbredt i Vadehavet, Limfjorden, omkring øerne i Kattegat samt ved Sydsjælland og Rødsand syd for Falster og Lolland. I Stege Bugt området ligger sælerne oftest i stort antal ved Sækkesand og Ægholm, men mindre grupper og enkelte dyr ses spredt ud i hele området fx ved Lindholm.

TILPASSET ET LIV I VAND
Den spættede sæl er et interessant bekendtskab. Nysgerrig og sky på en gang, og både nuttet og respektindgydende af udseende. De ser måske ikke specielt faretruende ud, når de ormer sig frem på land, men under vand er de adrætte og overlegent tilpasset livet i vand. Sæler er ikke aggressive, men kommer du for tæt på eller gør dem forskrækket, kræver det hundelignende bid en tur på skadestuen. Lad altid sælerne komme til dig. Er du heldig er de i et nysgerrigt humør og vil undersøge din kajak, svømmefødder eller båd. 

Sælen er en utroligt dygtig undervandsjæger. Selvom dens syn er rigtigt godt under vand, er det faktisk primært knurhårene den bruger til at finde føde. Knurhårene kan nemlig mærke meget små vibrationer i vandet. Det betyder at den ret nøjagtigt kan følge en fisks bevægelser i vandsøjlen og den kan detektere fladfisk og andre bundfisk når de rører på sig. 

AFHÆNGIG AF LAND
I august og september ligger sælerne meget på land. Det gør de fordi at de fælder deres pels og hertil skal absorbere solens stråler. Det betyder også at de er ekstra sårbare overfor forstyrrelser. I juni og juli parrer sælerne sig normalt og en enkelt unge fødes som regel i juni året efter. Hannerne kan være ret så højlydte, når de skal tiltrække en hun. De kan finde på at brumme, brøle og plaske i vandet. 

En sælunge dier kun i ca. 4 uger inden den efterlades af moderen. Mælken er en af dyrerigets fedeste, med en fedtprocent på næsten 50%. I dieperioden efterlades sælungerne ofte på stranden, mens moderen finder føde. I denne periode er det kritisk at vi mennesker undlader at forstyrre dem, da moderen risikerer ikke at komme tilbage til ungen hvis hun er utryg. I perioden efter de har diet, ligger ungerne ofte alene på stranden. Som hovedregel skal du altid lade en sælunge ligge. Er den meget lille kommer moderen sandsynligvis snart tilbage. Er den lidt større er det ikke sikkert at den har brug for hjælp. I tvivlstilfælde kan du ringe til dyrenes vagtcentral på 1812. 

NAVN:

Spættet sæl

VIDENSKABELIGT NAVN:

Phoca vitulina

LEVESTEDER:

De fleste kystnære farvande på den nordlige halvkugle

STØRRELSE OG VÆGT:

 1,50 – 1,80 meter og 65-130 kg afhængig af årstiden

ALDER

Max. 35 år

FØDE:

Alle slags fisk, men også krebsdyr og blæksprutter. Er set jage fugle

REPRODUKTION:

Parringstid: juni – juli
Ungen fødes i juni året efter

OBSERVATIONSSTEDER:

Sækkesand, Ægholm, Lindholm, Tyreholm, Tærø og Ulvshale strand

UDGANGSPUNKT

Fugletårn på Ulvshalevej, Nyord

NYORD ENGE

En af landets bedste fuglesteder ligger på Nyord, en lille ø som er en forlængelse af Møns nordspids. Nyord Enge tiltrækker utroligt mange spændende fugle, især vadefugle og andefugle. Nyord Enge er både et vigtigt ynglested og rastested for trækkende fugle. Øen består primært af strandeng og rørskov. Strandengen afgræsses af kvæg om sommeren for at sikre optimale forhold for de mange fugle.

Meget af området er ejet af Fugleværnsfonden, og der findes et fugletårn med udsigt over engene på Ulvshalevej samt et naturcenter med information om området.

HUSK KIKKERTEN
På Nyord Enge kan du blandt mange andre vadefugle bl.a. opleve vibe, rødben, forskellige klirer, ryler, klyde, stor præstekrave og forskellige snepper. Af andefugle kan nævnes grågås, bramgås, pibeand, krikand og gravand. Men også andre arter frekventerer området, som fx fiskehejrer, terner og måger samt en lang række rovfugle, bl.a. havørnen.

Den bedste måde at opleve fuglene på er ved at benytte dig af fugletårnet og bruge en kikkert. Men der findes også nogle stier, som du kan følge. Husk altid at blive på stierne for ikke at forstyrre fuglene. Om vinteren kan stierne være oversvømmede, da store dele af området dækkes af saltvand på denne årstid.

BLÅ OPLEVELSER I STEGE BUGT OG STORSTRØMMEN

Grønsund er et spændende farvand af mange årsager, ikke mindst pga. de mange vrag, der ligger under overfladen. Det er dog langtfra alle år, at man kan se vragene. Strømmen i Grønsund er nemlig meget stærk og det betyder at sand og sten fra havbunden flyttes rundt og henholdsvis dækker og eksponerer vragene.

En af de mere interessante fund, der er gjort i Grønsund, er to stammebåde fra Middelalderen. De velbevarede stammebåde er blevet lokaliseret ud for Hårbølle Havn på ca. 17 meters dybde. Marinarkæologer har dækket vragene til med et filtlag, for at bevare og beskytte stammebådene fra den kraftige strøm.

De kanolignende stammebåde blev lavet af træstammer og udhulet med økser. Stammebådene, der sandsynligvis har været brugt til fiskeri og transport på tværs af Grønsund, kaldes også eger. På billedet ses en rekonstruktion af en typisk middelalderstammebåd, som dem der ligger på bunden ved Hårbølle.