KULTUR

ROSKILDE FJORD

VIKINGESKIBSMUSEET

På Vikingeskibsmuseet i Roskilde kan du opleve historien om vikingerne og deres skibe. Udstillet på museet er de fem Skuldelev skibe, der blev opdaget i fjorden i slutningen af 1950’erne og udgravet i 1962. Skibene var udtjente skibe, der af vikingerne blev sænket i fjorden, for at spærre denne for fjenden. Dette fandt sted i 1000-års tallet, hvor Roskilde var en vigtig kongeby, der skulle beskyttes.

De fem skibe giver et spændende indblik i vikingernes liv som søfarende, hvordan de byggede forskellige skibe, og hvordan de førte krig på havet. På museet kan du også opleve rekonstruktionerne af skibene, og i sommerperioden kan du endda komme ud at sejle med dem på Roskilde Fjord.

Læs mere om Vikingeskibsmuseet og de fem Skuldelev skibe her.  

BLÅ OPLEVELSER I ROSKILDE FJORD

Uanset hvor i landet, du befinder dig, er der masser af spændende liv på det lave vand, og Roskilde Fjord er ingen undtagelse. Fjorden er generelt lavvandet, men et enkelt sted når dybden omkring 30 meter. Hestehullet, som det hedder, er skabt af isen fra sidste istid. Den knap 42 kilometer lange fjord døjer, ligesom de fleste andre danske fjorde, med periodevis iltsvind, hvilket giver hårde vilkår for livet under overfladen. Men her er alligevel masser af liv.

Store blåmuslingebanker er med til at rense vandet, da blåmuslinger sier vandet ret effektivt, og bankerne findes flere steder rundt omkring i fjorden. Et kig under vandoverfladen afslører også mange forskellige fisk, bl.a. hundestejlen, der findes i store stimer i fjorden det meste af året.