DYRELIV

RANDERS FJORD

ET MEGET VARIERET DYRELIV

I Randers Fjord finder du et ret så varieret dyreliv. Det skyldes bl.a. at naturen er forskellig i yder- og inderfjorden. Inderst i fjorden løber Gudenåen ud i fjorden, og her ved deltaet ligger vådområdet Vorup Enge, hvor mange forskellige vandfugle trives. Både ænder, gæs og vadefugle findes i pænt antal året rundt.

Randers Fjord er kendt for sine omfattende rørskove, der omkranser store dele af fjorden. Rørskovene er rige på fugleliv. Rørene giver fuglene ly for de kredsende rovfugle foroven, og egner sig fortræffeligt til redepladser for bl.a. lappedykkere, ænder og svaner. Du kan også opleve fiskehejre, sølvhejre og en masse småfugle, som f.eks. den smukke skægmejse, der ynder at sætte sig på rørene i små flokke. Rovfugle som fiskeørn, rørhøg og havørn spottes også regelmæssigt i området på jagt efter fisk, fugle og padder.

Ved fjordens udmunding i Kattegat ligger et større område med holme, ’polder’, og sandrevler. Disse er en del af Sødring Vildtreservat, der strækker sig herfra og op til Mariager Fjords udmunding. Her kan du være heldig at komme tæt på nysgerrige sæler og marsvin. Der er adgangsforbud på øerne i fuglenes yngletid (1. april – 15. juli). Det er for at beskytte de mange fugle, der yngler her i kolonier. Her kan du bl.a. opleve forskellige måge- og ternearter, ænder som f.eks. gravand, skarv og vadefugle som strandskade og ryler. Du kan også være heldig at få et glimt af den oceaniske sule i efterårsmånederne.

BLÅ OPLEVELSER I RANDERS FJORD

Randers Fjord byder på rigtigt mange blå aktiviteter, uanset om du sejler, ror eller blot vil udforske fjordkysten i et par waders. Voer Færgested er et godt udgangspunkt for mange af aktiviteterne, da du kan komme på forskellige ture med Fjordcentret.

Du kan f.eks. låne en kano eller kajak og gå på opdagelse i den tætte rørskov, der flere steder omkranser den smalle fjord. Omtrent en sømil syd for færgestedet ligger et helt fantastisk område med damme og kanaler i rørskoven, som du kan ro imellem.

Hør Carsten Enemark fra Fjordcentret fortælle mere om mulighederne i Randers Fjord.