SEJLADS

PRÆSTØ FJORD & FAXE BUGT

FRA FJORDEN TIL BUGTEN

I Præstø Fjord og Faxe Bugt finder du noget af Sjællands skønneste sejladsfarvand. Den lukkede fjord byder på en del turbøjer, hvor du kan lige og nyde naturen i fjorden og ved Feddet. Feddet er den halvø, der afskærmer fjorden fra Faxe Bugt. Halvøen og den omkransende kyst byder på både områder med fyrreskov og dyrket jord. Inde i fjorden præges vandkanten af rørskov, og dette tiltrækker rigtigt mange andefugle, der periodevis findes i enorme antal. Fjorden er et vigtigt trækområde for en lang række arter, og det betyder at der er masser af liv året rundt.

Inde i fjorden finder du den lille Fed Havn i det nordøstlige hjørne, og hyggelige Præstø Havn ligger godt i den sydlige ende.

ET MIX AF NATURTYPER
Mod syd ligger Lilleholm, Storeholm og Maderne på vej ud mod Faxe Bugt. Strandengene på holmene er tilholdssted for forskellige vadefugle, der, ligesom inde i fjorden, sørger for artsrigdom året rundt. Vær opmærksom på at der er færdsel forbudt på Lilleholm og Maderne i fuglenes yngletid (1. april – 15. juli). Feddet og fjorden er desuden hjemsted for en del rovfugle, der overvintrer her. Mixet mellem brakvandsfjorden, rørskove, fyrretræer og holme med strandeng gør området til noget helt specielt, set med natur-, og især fugleøjne.

På vej ud i bugten passerer du Roneklint Fyr, et lille fyr fra 1894, der tidligere har fungeret som forfyr ud af tre fyr, der skulle guide både igennem den smalle passage mellem fjord og bugt. Ude i bugten åbner Østersøen sig, og på Feddets østlige spids ligger endnu en turbøje. Tager du turen mod nord til Stevns Klint, passerer du først Feddets lange, dejlige sandstrand, og en ellers smuk kyst med skov og klinter. Hyggelige Faxe Ladeplads har en skøn havn og masser af sommerhusidyl. 

Rødvig Havn er et godt udgangspunkt for turen mod Stevns Klint, som er UNESCO Verdensarv. Klinten er helt unik fordi den er det bedste sted i verden at opleve sporene fra den asteroide, der for 66 millioner år siden ramte jorden og forårsagede dinosaurernes endeligt, sammen med halvdelen af alt liv på jorden. Stevn Klint opleves allerbedst fra vandsiden, så tag dig god tid her. 

 
UDGANGSPUNKT:

Præstø Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel

DISTANCE:

Varierende

TURBØJER I PRÆSTØ FJORD & FAXE BUGT

Præstø Fjord, Sivet Fed Havn
GPS position:
55° 10.381′ N 12° 5.371′ E

Præstø Fjord, Sivet Fed Havn
GPS position: 
55° 10.431′ N 12° 5.217′ E

Præstø Fjord, Bredeshave
GPS position:
55° 9.248′ N 12° 1.338′ E

Se flere turbøjer i Præstø Fjord & Faxe Bugt her

BLÅ OPLEVELSER I PRÆSTØ FJORD OG FAXE BUGT

Dinosaurerne og halvdelen af jordens liv blev udryddet for 65 millioner år siden. Det vidner lagene på Stevns Klint om. En sort stribe mellem de hvide og gule lag, fiskeleret, viser spor fra den asteroide, der satte et endeligt punktum for de imponerende fortidsdyr. Stevns Klint er af samme årsag udråbt til UNESCO Verdensarv, og den spændende og komplicerede historie kan du snart få formidlet, når Stevns Klint Besøgscenter åbner i oktober 2022.

Havet ved klinten er meget ferskt på grund af vand fra Østersøen, der presser sig op igennem bæltet mellem Sjælland og Sverige. Det betyder at mange havdyr, som vi ser andre steder i landet, ikke findes her. Det gælder bl.a. søstjerner, krabber og hummere. Man skal dog ikke længere end til Nordsjælland førend vandet bliver salt nok igen. Til gengæld trives fladfisk som pighvarrer og skrubber fint her, og det samme gør ferskvandsfisken, rimten.