KAJAK, KANO & SUP

PRÆSTØ FJORD & FAXE BUGT

RUNDT I PRÆSTØ FJORD

Præstø Fjord er som skabt til en dagstur i kajak, kano eller på SUP board, men der findes flere kystnære shelters, hvis du vil overnatte og eventuelt forlænge turen. Er vinden forholdsvis stille, er fjordens beskyttede farvand særdeles egnet til begyndere. Du kan sætte i fra Præstø Havn eller ude ved Roneklint Fyr, for så at tage turen ind i fjorden. Feddet halvøen er lukket af ved campingpladsen, så herfra kan du ikke starte din tur.

Feddet er den halvø, der afskærmer fjorden fra Faxe Bugt. Halvøen og den omkransende kyst byder på både områder med fyrreskov og dyrket jord. Inde i fjorden præges vandkanten af rørskov, og dette tiltrækker rigtigt mange andefugle, der periodevis findes i enorme antal. Læg også mærke til andre fugle, der gemmer sig mellem rørene, når du glider forbi, f.eks. lappedykkere eller skægmejser.

Fjorden er et vigtigt trækområde for en lang række arter, og det betyder at der er masser af liv året rundt. Om vinteren kan du f.eks. opleve store flokke af pibe- og troldænder. Feddet og fjorden er desuden hjemsted for en del rovfugle, der overvintrer. Mixet mellem brakvandsfjorden, rørskove, fyrretræer og holme med strandeng gør området til noget helt specielt, set med natur-, og især fugleøjne.

I den sydlige del af fjorden ligger de tre strandengsøer, Lilleholm, Storeholm og Maderne. Strandengene her er tilholdssted for forskellige vadefugle, der, ligesom inde i fjorden, sørger for artsrigdom året rundt. Her kan du opleve f.eks. strandskade, rødben, vibe, klyde og stor præstekrave. Vær opmærksom på at der er færdsel forbudt på Lilleholm og Maderne i fuglenes yngletid (1. april – 15. juli).

UDGANGSPUNKT:

Præstø Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

EGNET TIL:

Kajak, kano og SUP

DISTANCE:

Ca. 12-15 kilometer

UDGANGSPUNKT:

Rødvig Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel

EGNET TIL:

Kajak

DISTANCE:

Ca. 10-15 kilometer t/r

STEVNS KLINT

Stevns Klint er et imponerende syn fra vandsiden. Når du ligger nede ved vandoverfladen og kigger op på de dramatiske klinter, er du vidne til noget helt exceptionelt. Stevns Klint er nemlig UNESCO Verdensarv område, fordi det er det bedste sted i verden at se spor fra dengang en asteroide slog ned og udryddede halvdelen af planetens liv, inklusiv dinosaurerne.

Du kan starte din padletur til fortiden fra Rødvig Havn. Herfra er der ca. 5-6 kilometer til klinten. Det skønne ved at opleve klinten fra kajak er at du kan komme helt tæt på, når vindforholdene er rigtige. Du må også gerne gå i land langs klinten, hvis du vil helt hen og studere klintens lag. Vær opmærksom på at stranden er meget stenet. Vandet har en smuk farve grundet kridtet fra klinten, og når vandet er klart, kan du på havbunden nogle steder se kridtet sammen med store sten.

Du skal også huske at kigge op, for er du heldig, stifter du bekendtskab med verdens hurtigste dyr, vandrefalken. Vandrefalken foretrækker netop at yngle på klippevægge, og det er derfor få steder vi har den i Danmark. Havet her tiltrækker også en del andre spændende fugle, f.eks. stor skallesluger, toppet skallesluger og edderfugl.

BLÅ OPLEVELSER I PRÆSTØ FJORD OG FAXE BUGT

Dinosaurerne og halvdelen af jordens liv blev udryddet for 65 millioner år siden. Det vidner lagene på Stevns Klint om. En sort stribe mellem de hvide og gule lag, fiskeleret, viser spor fra den asteroide, der satte et endeligt punktum for de imponerende fortidsdyr. Stevns Klint er af samme årsag udråbt til UNESCO Verdensarv, og den spændende og komplicerede historie kan du snart få formidlet, når Stevns Klint Besøgscenter åbner i oktober 2022.

Havet ved klinten er meget ferskt på grund af vand fra Østersøen, der presser sig op igennem bæltet mellem Sjælland og Sverige. Det betyder at mange havdyr, som vi ser andre steder i landet, ikke findes her. Det gælder bl.a. søstjerner, krabber og hummere. Man skal dog ikke længere end til Nordsjælland førend vandet bliver salt nok igen. Til gengæld trives fladfisk som pighvarrer og skrubber fint her, og det samme gør ferskvandsfisken, rimten.