KULTUR

ØRESUND NORD

KRONBORG SLOT

Det ikoniske slot, Kronborg, er på mange måder blevet et maritimt symbol på hjemkomst til den sikre og vante havn, på trods af at slottet gennem historien ofte har været i konfliktens centrum. Kronborg Slot er blandt de betydeligste renæssanceslotte i Nordeuropa og sat på Unescos verdensarvsliste. Berømmet gennem Shakespeares skuespil Hamlet, der foregår på slottet. Og med en dansesal, der er Nordeuropas største.

Kronborgs historie handler om penge og magt. For her, hvor Øresund snævres sammen, blev slottet hovedsæde for opkrævning af Øresundstolden. Det var Erik af Pommern, der indførte den upopulære told, som betød, at ethvert udenlandsk skib, der passerede en linje mellem Helsingør og Helsingborg, skulle betale en afgift. I fire århundreder var tolden en torn i øjet på stort set alle andre søfarende nationer. Og det er ikke helt tilfældigt, at Holger Danske sidder slumrende i slottets kasematter.

Slottet er åbent for besøgende hele året.

M/S MUSEET FOR SØFART

M/S Museet for Søfart åbnede i oktober 2013 og er blevet en publikumssucces. Efter endt rundtur i de imponerende bygninger er du ikke på nogen måde i tvivl om, at Danmark er en søfartsnation, og at søfarten har betydet meget for vores opfattelse af os selv og af omverdenen. M/S Museet for Søfart fortæller historier med film og meget fine genstande, der er flot og levende arrangeret. Der er interaktive installationer og spil, hvor man sammen med andre kan lege og lære.

I udstillingerne møder man en flåde af handelsskibe og en flåde af personlige historier bundet sammen med museets fantastiske samlinger fra de sidste fire århundreder, og dermed dansk søfart i globalt perspektiv i fortid og nutid. På Søfartsmuseet kan du opleve en lang række faste og midlertidige udstillinger, bl.a. om skibsmodeller og sømandsmyter.

M/S Museet for Søfart er åbent alle dage i juli-august og tirsdag til søndag i september-juni.

BLÅ OPLEVELSER I ØRESUND NORD

Den blåfinnede tun er tilbage i Øresund!

I 60 år har den enorme fisk været forsvundet fra danske farvande, men de senere par år er der kommet flere og flere til. Fiskens tilbagevenden skyldes til dels flere restriktioner på erhvervsfiskeri. Samtidig fungerer Øresund som en tragt, hvor store stimer af mindre fisk, som f.eks. sild og makrel, passerer mellem Kattegat og Østersøen. Det gør farvandet til et fantastisk spisekammer for tunen, der kan blive over 3 meter lang og veje op til 700 kilo.

I Øresund bliver de springende tun på jagt et mere og mere almindeligt syn. Mange tror at det er en ny art, der gør indtog herhjemme, men faktum er at den blot er vendt hjem. Hvis du vil opleve den blåfinnede tun i Øresund kan du tage med Øresundsakvariet på guidet tunsafari.

n her!