VANDRERUTER

KERTEMINDE BUGT & ROMSØ

KOREVLERNE

Er du til en mindre vandretur i et virkeligt naturskønt område med masser af fugleliv, så tag ud til Korevlerne. Korevlerne ligger i bunden af Sejerøbugten, og er et stort område med sandrevler, strandeng, lagunesøer og rørskov. Du kan starte din tur ved parkeringspladsen for enden af Ellinge Strandvej. Om sommeren er pladsen fyldt med badegæsters biler, der går den knap 400 meter lange vej ud af broen til en af Danmarks bedste sandstrande. Men kommer du i forår, efterår og vinter er der slet ikke så mange mennesker – til gengæld er der masser af vade- og andefugle, som nyder det helt spektakulære område.

Når du går ud ad broen, kommer du over lavvandede søer og rørskov, inden du når ud til stranden. Man forstår her, hvorfor området er så populært for badegæster. Klart vand og hvid sandbund strækker sig ud i havet så langt øjet rækker, og kringlede sandrevler og lavt vand indbyder til leg. Småbåde ligger i en lille rende, skåret af vandet, der bevæger sig mellem hav og lagunesøer.

Du kan gå nordpå langs stien, så du har hav på den ene side og søer på den anden. Hver side tiltrækker sit fugleliv, og du kan møde strandskade, stor præstekrave, edderfugl, rødben, forskellige klirrer, snepper, terner og ænder hele året rundt. Forenden af den nordligste sø drejer stien mod øst og du kommer ud til den sti, der fører tilbage til p-pladsen. Du kan også gøre turen endnu kortere ved at passere over broerne langs Ellinge Skovvej. Og du kan gøre den væsentlig længere. I den sydlige del går flere broer over søerne og ud til stranden, som du kan vandre langs. Det er bare at finde ud af, hvor langt du har lyst til at gå og så tilpasse din rute derefter.

UDGANGSPUNKT:

Parkeringspladsen for enden af Ellinge Strandvej

SVÆRHEDSGRAD:

Let

FACILITETER:

Ingen

DISTANCE:

Varierende, fra ca. 2-10 kilometer

UDGANGSPUNKT:

Færgehavnen i Havnsø, herefter fra Nekselø Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

FACILITETER:

Toiletter i Nekselø Havn

DISTANCE:

Ca. 7-10 kilometer

NEKSELØ RUNDT

Er du til længere vandreture, ø-liv og fantastisk udsigt, så tag en tur til Nekselø og oplev øen til fods. Du tager færgen fra Havnsø og ca. 20 minutter senere lander du på denne perle med unik og særpræget natur. På havnen kan du finde en turfolder, der fortæller dig mere om ruten. Du kan følge en natursti hele vejen rundt om øen, men du har også mulighed for at bevæge dig lidt væk fra den, hvis du f.eks. vil helt ud på sydspidsens eller nordspidsens strandenge.

Terrænet er bakket og kuperet, og øens højeste punkt er Gadebjerg, der befinder sig 41 meter over havets overflade. Andre højdepunkter er Troldskoven og øens vartegn, de forblæste fyrretræer. Vestsiden byder på høje skrænter og en fantastisk udsigt til bl.a. Sejerø, Samsø og Sjællands Odde på en klar dag.

På Nekselø findes den truede klokkefrø i øens vandhuller. Lyt efter noget, der minder om et lyst pust i en flaskehals om sommeren. Mange fugle holder også til, bl.a. vadefugle og andefugle ved strandengene mod nord og syd. Spejder du til havs kan du afhængig af årstiden opleve store flokke af edderfugle og sortænder, og du kan også støde på forskellige alkefugle, f.eks. den sort-hvide tejst med de røde fødder. Plantelivet på øen er også spændende, for her trives arter, der ellers er sjældne i Danmark pga. de mange solskinstimer, som Sejerøbugten nyder godt af. Du kan f.eks. finde den smukke, lyserøde rosen-katost og den rød-lilla aflange urt, ager-kohvede.

Du skal sørge for at tage godt med proviant med hjemmefra, for du har ikke mulighed for at købe hverken vådt eller tørt på øen. Du kan dog få vand fra hanen ved havnens toiletter.

BLÅ OPLEVELSER I NEKSELØ OG SEJERØ BUGT

BLOPs Søren Larsen ser, hvad der rører sig under overfladen i Sejerøbugten.

På det lave vand er der masser af tangbegroede sten, der gemmer på et væld af småfisk og rejer. De små dyr er vigtige foderdyr for større fisk, som f.eks. havørreden, der vandrer langs kysten. Det er bl.a. kutlingen, ‘havets rugbrød’, der har denne vigtige rolle.

Længere ude kommer der sandbund, og når vandet er rigtigt lavt, kan man faktisk gå over til Nekselø. Her er også ålegræs, en vigtig plante, der bl.a. gemmer på tangnålen.