SNORKLING & DYKNING

NEKSELØ & SEJERØ BUGT

DYKNING VED GNIBEN, SJÆLLANDS ODDE

Dette dykkerspot er til øvede dykkere, grundet den til tider meget kraftige strøm. Det er bedst at have en båd med ud, der kan samle dig og din makker op, hvis I driver væk fra stenrevet.

Stenrevet ved Sjællands Odde strækker sig langt ud i Kattegat, og har man rutinen er det et fantastisk dykkersted. De mange sten og de forskellige tangarter tiltrækker enormt meget liv, ligesom strømmen bærer masser af næring med sig til dyrene. Det er et af de bedste steder i Danmark at se den spændende snippe, en lang fisk, der er i familie med søhesten.

Men mange andre fisk og havdyr holder til mellem stenene, bl.a. isingen, den langtornede ulk, der kan kendes på den gulgrønne bug, og masser af søanemoner og flotte svampe. Løft op i tangen og kig ind i hulerne.

Området ved Sjællands Odde og Sejerøbugten er desuden et sted, hvor der gennem tiden er fundet en del usædvanlige dyr. To gange har en kæmpe havskildpadde forvildet sig ind i bugten, ligesom en 7 meter lang brugdehaj har været på besøg.

UDGANGSPUNKT:

Gniben, Sjællands Odde eller fra båd

SVÆRHEDSGRAD:

Øvet

FACILITETER:

Ingen

BLÅ OPLEVELSER I NEKSELØ OG SEJERØ BUGT

BLOPs Søren Larsen ser, hvad der rører sig under overfladen i Sejerøbugten.

På det lave vand er der masser af tangbegroede sten, der gemmer på et væld af småfisk og rejer. De små dyr er vigtige foderdyr for større fisk, som f.eks. havørreden, der vandrer langs kysten. Det er bl.a. kutlingen, ‘havets rugbrød’, der har denne vigtige rolle.

Længere ude kommer der sandbund, og når vandet er rigtigt lavt, kan man faktisk gå over til Nekselø. Her er også ålegræs, en vigtig plante, der bl.a. gemmer på tangnålen.