SEJLADS

NEKSELØ & SEJERØ BUGT

FRA ØERNE TIL ODDEN

Sejerøbugten åbner sig ud mod Kattegat, og er et oplagt område at udforske på en weekendsejltur, eller endnu flere dage. Det kommer an på, hvor meget du vil i land og udforske. Her ligger nemlig to spændende øer, Nekselø og Sejerø, som begge er helt fantastiske og meget naturskønne. Og så er der halvøen Sjællands Odde, der strækker sig ca. 15 kilometer ud i havet og lukker af for bugten.

Du kan starte din tur i Havnsø, som er en charmerende lille havn med færgeruter til begge øer. Nekselø ligger en ganske kort sejlads fra havnen og nord for Nekselø Havn ligger en turbøje, du kan overnatte eller tage en kortere pause ved.

SPÆNDENDE Ø-NATUR
Selve Nekselø byder på flot landskab og bakket terræn. Sjældne planter og dyr holder til her, blandt andet den truede klokkefrø. Hvis du vil opleve den unikke ø, så tag i land og gå rundt på øen. Mod syd strækker en langs sandtange sig ud fra strandengen, og mod nord et område med strandeng, rørskov og søer. Husk at tage hensyn til øens få beboere.

Sejerø er ca. 11 kilometer lang, og havnen ligger knap 20 kilometer fra Nekselø Havn. Ligesom Nekselø byder Sejerø på spændende og sjælden natur. Morænebakker bugter sig på den aflange ø, der ellers er præget af dyrket jord. Mod nord ligger Sejerø Fyr og spejder mod Kattegat, Samsø og Sjællands Odde.

På Sjællands Odde er der ingen havn eller turbøjer, du kan bruge, men tag alligevel turen langs halvøen ind mod fastlandet for at nyde naturen. Er du til natsejlads kan du ved spidsen af odden være heldig at opleve nordlys på klare aftener, når ellers forholdene er gunstige.

Tilbage mod Havnsø passerer du det specielle område, Korevlerne, hvor sandrevler, klitter og store vadeområder tiltrækker både masser af fugle og masser af mennesker, og Ordrup Næs med sin smukke strandeng.

UDGANGSPUNKT:

Havnsø Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel

DISTANCE:

Varierende

TURBØJER I SEJERØ BUGT

Nekselø N
GPS position:
55° 47′ 4″N 11° 17′ 58″E

 

BLÅ OPLEVELSER I NEKSELØ OG SEJERØ BUGT

BLOPs Søren Larsen ser, hvad der rører sig under overfladen i Sejerøbugten.

På det lave vand er der masser af tangbegroede sten, der gemmer på et væld af småfisk og rejer. De små dyr er vigtige foderdyr for større fisk, som f.eks. havørreden, der vandrer langs kysten. Det er bl.a. kutlingen, ‘havets rugbrød’, der har denne vigtige rolle.

Længere ude kommer der sandbund, og når vandet er rigtigt lavt, kan man faktisk gå over til Nekselø. Her er også ålegræs, en vigtig plante, der bl.a. gemmer på tangnålen.