DYRELIV

MARIAGER FJORD

FUGLENES FJORD

Mariager Fjords 42 kilometer byder på mange forskellige naturtyper. Det betyder mange forskellige fuglearter, der er tilpasset disse. Inderst i fjorden er der høje, skovklædte skrænter og mange steder med rørskov. Det tiltrækker en lang række vandfugle, der f.eks. yngler i rørskoven, og rovfugle, der søger føde langs de artsrige skrænter.

Ved Høllet fortsætter fjordvandet ind i Kielstrup Sø, der bl.a. huser en stor skarvkoloni. Her kan du også være heldig at opleve havørne. Er du ekstra heldig – og tålmodig – kan du få et glimt af nogle af de oddere, der holder til her.

Yderst i fjorden og i Ajstrup Bugt, der er fredet, er naturen præget af strandeng, lavvandede områder og små holme. På holmene er der flere måge- og skarvkolonier og en del forskellige vadefugle. Strandskade, vibe, rødben, hjejle og ryler er nogle af de arter, der opholder sig her på forskellige tidspunkter af året. Andefugle raster og overvintrer her også, bl.a. kan du se lysbuget knortegås, pibeand og sangsvane. Skestorke er også en tilbagevendende gæst. Helt ude ved Als Odde og de omkringliggende sandtanger, kan du opleve forskellige ternearter, måger og vadefugle.

Her kan du se gode udsigtspunkter, hvis du vil opleve fuglene i Mariager Fjord.

BLÅ OPLEVELSER I MARIAGER FJORD

Kig med på Mariager Fjords friluftskort, og bliv klar til en tur på eller langs fjorden.

Mariager Fjord er ikke blot én af vores smukkeste fjorde, den er også centrum for et hav af spændende, blå friluftsoplevelser.

Leif Halling fra Mariager Kajakklub giver et overblik over fjorden og fortæller hvad sejleren, roeren og vandreren kan opleve. Han kommer omkring naturområder, havne, overnatningsmuligheder, dyrelivet og meget mere, så du kan planlægge din tur lige som du vil.