KAJAK, KANO & SUP

LUNDEBORG

VRESEN OG SMØRSTAKKEN

I farvandet øst og nord for Lundeborg ligger to små, øde tanger. Smørstakken ligger stik øst tæt ved Lohals på Langeland. Vresen ligger længere oppe i Storebælt ca. 3 kilometer fra kysten. Kommer der blot en svag vind fra vest, ligger de to øer hen i forholdsvis roligt vand og er perfekte til at udforske på en længere dagstur i kajak. Du skal dog være tryg ved at bevæge dig ud i åbent vand for at tage denne tur. Vælger du at lægge ud med Vresen er det en fordel, hvis du vil spare på kilometerne, at sætte kajakken i fra kysten et egnet sted nord for Lundeborg. Således sparer du både tid og kræfter, især hvis du vil forbi Smørstakken også.

ET VIGTIGT VILDTRESERVAT
Vresen, som er knap en kilometer lang, er et vigtigt vildtreservat og beskyttet fugleområde. Det er derfor vigtigt at du ikke går i land i fuglenes yngleperiode, som er d. 1. marts – 15. juli. Rigtigt mange havfugle, vadefugle og andefugle yngler og opholder sig her, og nogle arter er afhængige af de store muslingebanker, der omkranser øen. Det er hjemsted for terne- og mågekolonier, ligesom strandskade og edderfugl er nogle af dem, der på strandbredden udruger æg og får ungerne på vingerne. Rigtigt mange grågæs opholder sig her indtil de bliver flyvefærdige, så sørg for at nærme dig øen stille.

Vresen er også et sted, hvor rigtigt mange sæler holder til. Fordelen ved at komme i kajak er at du måske er stille nok til at nå at observere sælerne på land. Mange af dem vil dog bevæge sig ud i vandet, når de får øje på dig. Derfor skal du holde et vågent øje med runde, mørke hoveder, der stikker op over overfladen og følger dig nysgerrigt.

Smørstakken ligger ca. 8 kilometer syd for Vresen på samme lavvandede bælte, der strækker sig mellem de to øer. Det kan blive rigtigt lavt her, helt ned til 50 centimeters dybde. Og eftersom du ikke må gå i land på Vresen, kan det være et rart sted at tage en pause og måske komme ud af kajakken og dyppe fødderne. På Smørstakken kan du også være heldig at møde sæler og forskellige fuglearter. Fra Smørstakken har du knap 6 kilometer stik vest tilbage til Fyns kysten.

UDGANGSPUNKT:

Lundeborg Havn eller længere oppe langs kysten

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

EGNET TIL:

Kajak

DISTANCE:

Varierende

BLÅ OPLEVELSER I LUNDEBORG

Lundeborg Havn er stadig en aktiv fiskerihavn. En af de gamle fiskere, Heine Storm Petersen, har haft en helt fantastisk naturoplevelse ved Lundeborg, som han her deler.

Syd for Lundeborg på ganske lavt vand, kom et marsvin helt tæt på hans båd. Selvom han ikke havde forventet at marsvinet ville spise af hånden, snuppede den med det samme en sild han holdt frem. Det blev starten på en 17 år lang periode, hvor marsvinet hvert efterår kom og blev håndfodret fra båden.

Se de helt unikke videooptagelser og hør Heine fortælle om hans bedste naturoplevelse.