DYRELIV

LIMFJORDEN NORD

VEJLERNE

Vejlerne et af vores mest kendte og vigtigste lokaliteter for en lang række fugle. Området ligger ned til den nordlige Limfjord og består af en lang række kystnære søer og vådområder med rørskov. Det er Nordeuropas største fuglereservat, og der er fugletårne flere steder i området.

På hovedvej 29, mellem selve Limfjorden og Vejlerne området, ligger Vejlernes Naturcenter. Det er et skønt lille sted med masser af information om de forskellige fugle. I fugletårnet spejder du ud over et af de mange vådområder. Her er der massevis af vadefugle, ænder og gæs. Afhængig af årstiden kan du se vadefugle som f.eks. dobbeltbekkasin, hjejle, mudderklire, rødben og vibe. Af andefugle kan du opleve spidsand, atlingand, knarand, gravand og pibeand. Der er også fiskehejrer, sølvhejrer og skestork.

På den anden side af vejen, hvor Limfjorden begynder, kan du se store, fouragerende flokke af bl.a. vibe, storspove, rødben, strandskade og mange af de samme vadefugle som ved søerne. I hele området er der også skarver, måger og forskellige terner.
Tag dig god tid ved Vejlerne, og kom rundt til de mange forskellige fugletårne. Så får du set utroligt mange arter på en dag.

UDGANGSPUNKT:

Vejlernes Naturcenter
Bygholmvejlevej 640
9690 Fjerritslev

BLÅ OPLEVELSER I LIMFJORDEN NORD

Danmark har ét eneste fuglefjeld – det ligger ved Bulbjerg i Nordjylland. Det er et utroligt smukt sted, hvor den oceaniske havfugl, riden, yngler på de stejle klipper, der rager 47 meter op over havoverfladen. Men samtidig er det også et sted, der fortæller historien om den barske kyst og naturens kræfter.

I maj er der fuld gang i ridernes redebyggeri, og du kan nyde deres aktivitet i mange måneder fra stranden, mens de opfostrer ungerne i de dramatisk placerede reder. Ungerne bliver i reden indtil de er ca. 6 uger gamle og flyvefærdige, da det ganske enkelt er for farligt for dem at færdes på klipperne før.

Ved Bulbjerg findes en udstillingsbunker, hvor du kan lære mere om fuglefjeldet, fuglene og stedets geologi.