KULTUR

LILLEBÆLT NORD

MARSVINEFANGST I LILLEBÆLT

Midt imellem de to broer i Lillebælt ligger Lillebælt Værftet. Her restaureres gamle joller og træskibe, og værftet er også et museum og søfartshistorisk center, der fortæller om områdets kystkultur og træskibsbygningstraditioner.

En af historierne, du møder i udstillingen handler om marsvinefangst i Lillebælt. Jagten på marsvin er sporet tilbage til 1500-tallet men er foregået i flere hundrede år. I udstillingen kan du se de smakkejoller, der blev brugt til jagten. Bådene skræmte dyrene ind i Gamborg Fjord ved at slå på vandet med grene. Net var placeret strategiske steder i fjorden, så marsvinene ikke kunne flygte. Dyrene blev herefter drevet på lavt vand og slået ihjel.

De små hvalers tykke spæklag blev smeltet af og blev brugt til bl.a. belysning i huse og gader. Men marsvin var ikke den eneste hvalart, der blev fanget i Lillebælt. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle hele historien her.

BLÅ OPLEVELSER I LILLEBÆLT NORD

Under den gamle Lillebæltsbro gemmer der sig et mylder af liv. Her ligger nemlig Danmarks største stenrev, der blev etableret for at tiltrække masser af dyr og planter.

Ved broen er der meget kraftig strøm. Det er fordi at der presses utroligt meget vand op gennem Lillebælt fra Østersøen. Den kraftige strøm gør at dyrene i hele fødekæden trives rigtigt godt. Men – det er ikke et så trygt sted at snorkle og dykke.

Derfor er der lavet nogle ‘mini-stenrev’ længere henne ad kysten. Her kan du opleve livet omkring et stenrev i rolige omgivelser. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle om det spændende liv, der venter dig på stenrevene.