KAJAK, KANO & SUP

LILLEBÆLT NORD

GAMBORG FJORD

Gamborg Fjord er det perfekte sted til en kajaktur i Lillebæltsområdet. Med varieret natur og beskyttet farvand bliver turen både oplevelsesrig og tryg. Isætning fra Middelfart Marina er oplagt, men du kan spare turen rundt om molen, hvis du sætter i fra stranden lige syd for havnen. Herefter følges kysten bare hele vejen ind i fjorden.

Afhængig af vind, vejr og erfaringsniveau kan du vælge at krydse fjorden og tage turen langs Fønsskov-halvøen ned i bunden af fjorden. Du kan også holde dig langs den indre kyst hele vejen, for her er nok at opleve uanset.

RØRSKOV OG LAPPEDYKKERE
Inde i fjorden padler du langs opdyrket land med masser af hyggelige kringelkroge, der byder til et lille ophold for den nysgerrige. Her er nemlig flere områder med rørskov, hvor spændende fugleliv kan gemme sig. Flere forskellige arter af lappedykkere frekventerer området, så tag en kikkert med og hold øje med de hurtige dykkere. Området huser også en lang række andefugle og andre havfugle, der bruger området som midlertidigt opholdssted på det lange træk.

Er vandet stille, så læg dig et stykke fra rørskoven og brug dine sanser, lyt til fuglenes sang og observer deres naturlige adfærd. Rovfugle som havørn og rørhøg kan også opleves i hele området ved Gamborg Fjord og Føns Vang, som er et populært fuglested på den anden side af fjordens bund. 

SVINØ OG ELLEBÆK VIG
Langs den indre kyst ligger Svinø og Ellebæk Vig. Begge er rigtigt hyggelige steder, der bør udforskes nærmere. Du kan padle rundt om Svinøs nordspids og helt ind i bunden ved bådelauget. Har du tiden, så nyd endnu flere kringelkroge og smukke områder langs vandkanten i hele bugten. På nordspidsen af Svinø kan du gå i land og nyde frokosten og måske en dukkert. 

Turen rundt i Gamborg Fjord er ca. mellem 10-20 km lang, afhængig af, hvor langt ind du har lyst til at padle, om dy krydser over til Fønsskov eller tager rundt om Svinø. Så planlæg gerne at bruge det meste af en dag i området. 

 
UDGANGSPUNKT:

Middelfart Marina eller Svenstrup Strand

SVÆRHEDSGRAD:

Let til øvet

EGNET TIL:

Kajak, kano og SUP

DISTANCE:

Ca. 10-20 kilometer

UDGANGSPUNKT:

Middelfart Marina

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

EGNET TIL:

Kajak

DISTANCE:

Ca. 12-15 kilometer

FÆNØ RUNDT

Fænø er som skabt til at blive udforsket med kajak. Du har let adgang fra Middelfart Marina, hvor du kan følge kysten vestpå til du når Fænø Odde. Her er der kortest afstand til Fænø og det er derfor oplagt at krydse her. Vær opmærksom på færgetrafikken i området. Hvis du har erfaringen kan du også krydse direkte over fra marinaen.

Hvor du krydser og hvorvidt du padler i urets retning eller mod urets retning, bør bestemmes af vind og vejr. Som oftest går strømmen fra syd til nord, da vandet presses op i Kattegat fra Østersøen, men kraftige vinde kan påvirke strømmen i begge retninger. Det er nemmest, hvis du har medstrøm langs øens vestkyst. Uanset hvad bør du hele tiden holde dig tæt under land for at undgå strømmen mest muligt.

VILDT OG GRØNT
Fænø er en flot, grøn ø med masser af bøgeskov. Når du sejler omkring så hold øje med fiskehejren i det lavvandede område på øens nordspids. Nogle steder står træerne helt ned til vandkanten og det skaber et vildt look. Strandskader og skarver ses rundt om hele øen, hvor skarven fisker ved at dykke et godt stykke under overfladen, og strandskaderne bruger deres lange røde næb til at finde orme og muslinger i sandet.

Der er flere steder rundt om øen, hvor det er lækkert at bade og snorkle. Vær dog meget opmærksom på strømforholdende og hold dig tæt under land. 

GÅ I LAND PÅ EN ØDE Ø
Den endnu mindre ø, Fænø Kalv, er også værd at tage et nærmere kig på, især hvis du gerne vil forlænge din tur en smule. Det er en øde moræneø og forsvarsværk med vild natur. Mange havfugle holder til og yngler på øen, der er omgivet af stærk strøm. Så du får også mulighed for at teste dine manøvreevner i strøm. Så vær sikker på at du har erfaringen inden du krydser over til Fænø Kalv. Du må gerne lægge til ved øen og gå i land, så det er måske her at frokostpausen skal holdes. 

Turen her kan også variere i længde afhængig af din rute, men du skal regne med ca. 12 kilometer Fænø rundt og læg så 2-3 kilometer til, hvis du tager Fænø Kalv med. 


BLÅ OPLEVELSER I LILLEBÆLT NORD

Under den gamle Lillebæltsbro gemmer der sig et mylder af liv. Her ligger nemlig Danmarks største stenrev, der blev etableret for at tiltrække masser af dyr og planter.

Ved broen er der meget kraftig strøm. Det er fordi at der presses utroligt meget vand op gennem Lillebælt fra Østersøen. Den kraftige strøm gør at dyrene i hele fødekæden trives rigtigt godt. Men – det er ikke et så trygt sted at snorkle og dykke.

Derfor er der lavet nogle ‘mini-stenrev’ længere henne ad kysten. Her kan du opleve livet omkring et stenrev i rolige omgivelser. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle om det spændende liv, der venter dig på stenrevene.