FISKESTEDER

LILLEBÆLT NORD

GALSKLINT

En af de ting, der gør Galsklint interessant som fiskested, er at vandet er dybt meget tæt på land. Det gør bl.a. at du har mulighed for at få fat på de store havørreder. Men det gør også at stedet ikke egner sig til at vade ud, da strømmen allerede inde under land tager godt fat. Du kan dog godt vade ud hvis du er umiddelbart foran campingpladsen, da der er et stykke med lavt vand her.

For at få det dybe vand, skal du gå til enten højre eller venstre fra parkeringspladsen ved Galsklint Camping. Når du runder den nordvestlige spids af Hindsgavlhalvøen er du tættest på det dybe vand. Området mod Søbadet og den gamle Lillebæltsbro er i sig selv er ret flot med tæt skov og klinter. Du kan også gå venstre om et godt stykke indtil du har passeret campingpladsen.

Udover havørred er stedet godt til at fange hornfisk, torsk og makrel. Det er også muligt at få sild og en gang imellem fladfisk på krogen. Fisketegn kan købes i kiosken ved campingpladsen, hvor du i sommerperioden også kan få orm.

UDGANGSPUNKT:

Galsklint Camping, Middelfart

ARTER:

Havørred, hornfisk, torsk, makrel, sild, fladfisk

UDGANGSPUNKT:

Strib Nordstrand, Strib

ARTER:

Havørred, sej, makrel, hornfisk

STRIB FYR

Lillebælt er lig med strøm, men sjældent er den så kraftig som ved Strib Fyr. Dette er dog også en fordel, når det er de store fisk, der skal landes. Ligesom ved Galsklint kan det her ikke anbefales at vade, da vandet bliver dybt tæt på land og strømmen er så kraftig.

Der er parkeringspladser ved Strib Nordstrand. Herfra går du til venstre mod fyret, der ligger i den absolutte spids, hvor det store strømskel tydeligt ses. Vind, vejr og strøm bestemmer, hvor det er bedst at stå.

Ved Strib Fyr kan du finde de store havørreder og torsk, og måske sej og makrel. I foråret er det ligeledes et rigtigt godt sted at fange hornfisk.

BLÅ OPLEVELSER I LILLEBÆLT NORD

Under den gamle Lillebæltsbro gemmer der sig et mylder af liv. Her ligger nemlig Danmarks største stenrev, der blev etableret for at tiltrække masser af dyr og planter.

Ved broen er der meget kraftig strøm. Det er fordi at der presses utroligt meget vand op gennem Lillebælt fra Østersøen. Den kraftige strøm gør at dyrene i hele fødekæden trives rigtigt godt. Men – det er ikke et så trygt sted at snorkle og dykke.

Derfor er der lavet nogle ‘mini-stenrev’ længere henne ad kysten. Her kan du opleve livet omkring et stenrev i rolige omgivelser. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle om det spændende liv, der venter dig på stenrevene.