DYRELIV

KOLDING FJORD

LILLEBÆLTS MANGE MARSVIN

Lillebælt er hjemsted for en af verdens tætteste bestande af hvaler – nemlig marsvinet. Marsvinet er en af verdens mindste hvaler og hunnen, som er størst, bliver sjældent mere end 190 cm lange. I Lillebælt kan du opleve rigtigt mange marsvin, især når vandoverfladen er stille, så deres lille trekantede rygfinne bliver nemmere at få øje på.

Ferskvand fra Østersøen og saltvand fra Kattegat mødes her i det strømfyldte farvand. Det tiltrækker en masse næring og fisk. Det er også med til at skabe de mange forskellige bundtyper, der findes i bæltet. Stenrev, sandbund, mudderbund, tangskov, ålegræseng tiltrækker hver deres fisketyper, som tilsammen udgør et kæmpe og varieret spisekammer, som marsvinene kan nyde godt af.

I Lillebælt kan du være heldig at opleve et sandt ædegilde, når en fiskestime angribes af marsvin fra neden og havfuglene fra oven. Det giver et virvar af fisk, der springer i overfladen og masser af marsvin, der jager i overfladen.

SER MED LYD
Som tandhval bruger marsvin ekkolokalisering til at orientere sig i det til tider grumsede, danske vand. Ekkolokalisering betyder at dyrene bruger lyd til at fange fisk og lære omgivelserne at kende. De udsender en lyd fra et organ i panden, der hedder en melon. Når lyden rammer en genstand eller en fisk, kastes lyden tilbage til marsvinet. På den måde danner den sig en slags lydbillede inde i hovedet, præcis som ekkolod på skibe.

Du kan observere marsvin fra kysten i Lillebælt, og du kan ofte se dem inde i Kolding Fjord. Men vil du have muligheden for at komme rundt til de forskelligartede områder af Lillebælt og fjorden, anbefaler vi at du tager ud i båd. Husk altid at holde god afstand til marsvinene uden at forstyrre dem. Så oplever du også deres naturlige og fascinerende adfærd.

NAVN:

Almindeligt marsvin

VIDENSKABELIGT NAVN:

Phocoena phocoena

LEVESTEDER:

Kystnære farvande på det meste af den nordlige halvkugle

STØRRELSE OG VÆGT:

 1,50 – 1,90 meter og 50-75 kg

ALDER

Max. 24 år

FØDE:

Fisk; sild, makrel, tobis, brisling m.fl.

REPRODUKTION:

Parringstid: juli – september
Ungen fødes i juni-august året efter

OBSERVATIONSSTEDER:

Hele Lillebælt

BLÅ OPLEVELSER I KOLDING FJORD

Pukkelhvaler er forholdsvis sjældne i danske farvande, men de ses med jævne mellemrum, bl.a. i Lillebælt. I sommeren 2014 fangede Gl. Ålbo Campings overvågningskamera en pukkelhval, der sprang ud af vandet tæt på kysten en tidlig morgen. Det var noget, der kunne få de besøgende på dupperne, men hvalen forsvandt hurtigt igen.

Pukkelhvaler kan blive op til 16 meter og 35 tons, og hvalen i videoen vurderes til at være ca. 12 meter lang. Pukkelhvaler springer ud af vandet på denne måde for at kommunikere med andre hvaler. Noget, som denne pågældende hval desværre ikke havde så meget held med.