DYRELIV

KØGE BUGT

KYSTENS VÅDOMRÅDER

Kysten langs Køge Bugt byder på flere interessante fugleobservationssteder. Mellem Ishøj og Greve kan du opleve masser af liv i indsøerne og på engene. Store flokke af gæs og ænder samler sig periodevis, og også vadefugle holder til, f.eks. rødben, vibe og ryle. Her er både ynglefugle og fugle, som tager ophold under deres lange træk. I efteråret kan du f.eks. opleve rigtigt store flokke af bramgæs.

Nord for Køge ligger Ølsemagle Revle, som er et forholdsvis nyt naturområde, der opstod gradvist for mindre end hundrede år siden. Her er en kombination af søer, øer, strandeng, sandrevler og rørskov, og det betyder at du kan opleve utroligt mange slags fugle. Ænder og gæs, der varierer i arter og antal med årstiderne, vadefugle, der yngler og raster f.eks. strandskade, storspove, rødben, klyde, ryle, hjejle og mange flere. Rovfugle kredser over området, havørn er en regelmæssig gæst og når efterårstrækket er på sit højeste, kommer mange andre rovfugle til. I rørskoven kan du opleve ynglende lappedykkere og den smukke, lille fugl, skægmejsen, der sidder i sivene.

UDGANGSPUNKT:

P-pladsen ved Hundige Strand, Arken eller på Revlen ved Ølsemagle Strand

BLÅ OPLEVELSER I KØGE BUGT

Køge Bugt byder på mange gode muligheder for at opleve kystnaturen. De mange livlige havne er et godt udgangspunkt for aktiviteter på vandet, og her ligger også flere turbøjer til sejlerne. Under vand er bugten god til at gå på undervandsjagt efter pighvar, og over vand er der masser af muligheder for at vandre og se på fugle.

Ishøj Naturcenters Havhytte arrangerer ture i og ved Køge Bugt året rundt. Det kan f.eks. være fugleture, ture med vilde strandurter i fokus eller ture med waders og vandkikkert for at undersøge livet på det lave vand. På alle ture følges du med en naturvejleder, så du kommer helt tæt på bugtens dyre- og planteliv. Læs mere om Havhytten og Ishøj Naturcenters tilbud her