DYRELIV

KALUNDBORG FJORD

EDDERFUGLE I MASSEVIS

Ved Røsnæs kan du opleve kæmpestore flokke af edderfugle. Edderfuglen er Danmarks største dykand, og den smukke fugl kan dykke ned til 20 meter efter føde på bunden. Blåmuslinger er dens livret, men den spiser også andre muslinger, snegle og krebsdyr. Hannen er flot sort-hvid med ferskenfarvet bryst, gulligt næb og grønlig nakke. Hunnerne er brunlige i nuancerne. Fælles for begge er deres meget karakteristiske skrånende profil, hvor pande og næb går i et.

Når du observerer edderfuglen med en kikkert, kan du se, hvordan den sluger muslingerne hele. Nede i kråsen knuses muslingeskallen, som senere skides ud som små stykker. Er det en krabbe, der står for skud, ryster fuglen klosaksen af den, for at undgå at blive nappet, når krabben sluges.

Edderfuglene yngler i foråret i kolonier på øer, holme og uforstyrrede strandområder. De foretrækker at være tæt på sølvmåger, som er meget effektive til at holde ubudne gæster væk. Desværre koster dette hvert år nogle edderfugle-æg, som mågerne spiser. Hunnerne tager de overlevende unger med ud på havet kort tid efter at de er klækket. Her mødes de med andre hunner og passer alle ungerne i fællesskab. På trods af mågerne klarer edderfuglen sig dog rigtigt godt i de danske farvande og kan ses mange steder, specielt her ved Røsnæs.

NAVN:

Edderfugl

VIDENSKABELIGT NAVN:

Somateria mollissima

LEVESTEDER:

Langs kysterne på den nordlige halvkugle

STØRRELSE OG VÆGT:

Ca. 55-60 cm lang, 1200-2800 g, vingefang 80-110 cm

ALDER

Max. 37 år

FØDE:

Muslinger, krebsdyr, fisk, snegle

REPRODUKTION:

4-6 æg lægges i foråret og udruges i ca. 4 uger

OBSERVATIONSSTEDER:

Langs Røsnæs’ kyst på begge sider og ude ved spidsen

BLÅ OPLEVELSER I KALUNDBORG FJORD

Røsnæs halvøen strækker sig ca. 15 kilometer ud i det nordligste Storebælt, og under overfladen fortsætter det to kilometer lange stenrev, Røsnæs Rev. Her er det dynamiske hav i konstant bevægelse, når de ferske vande fra Østersøen blander sig med de salte fra Kattegat.

Dette tiltrækker enormt meget liv. Her er tusindvis af marsvin, der nyder godt af de mange fisk, og stenrevet er hjemsted for et mylder af dyre- og planteliv.

Røsnæs Fyr på spidsen af Røsnæs er et fantastisk sted at opleve marsvin og store flokke af edderfugle. Og så har du på en klar dag udsigt til bl.a. Samsø, Vejrø, Fynshoved, Romsø og Sejerø.