DYRELIV

HORSENS FJORD & JUELSMINDE

SÆLER I FJORDEN

Horsens Fjord er efterhånden blevet et godt sted at opleve sæler. De trives på de mange sandrevler og småøer i fjorden. Ikke langt derfra, ved Endelave, ligger Møllegrund og Svanegrund, som er fredede sandrevler med sælkolonier, og den spættede sæl selv er fredet. Sandbankerne er ideelle levesteder for dem. Selvom du kan komme forholdsvis tæt på sælerne nogle steder i Horsens Fjord, er det vigtigt at holde afstand og vise dyrene respekt. Det er altid en god idé at medbringe en kikkert, så du kan få flere detaljer med.

Flere steder i landet findes der store sælkolonier, hvor sælerne samles i hundredvis. Den spættede sæl findes primært i Vadehavet, på øerne i Kattegat, ved Sydsjælland og Rødsand syd for Falster og Lolland. Men det er blevet mere almindeligt at se den andre steder, som f.eks. i Horsens Fjord.

TILPASSET ET LIV I VAND
Den spættede sæl er et interessant bekendtskab. Nysgerrig og sky på en gang, og både nuttet og respektindgydende af udseende. De ser måske ikke specielt faretruende ud, når de ormer sig frem på land, men under vand er de adrætte og overlegent tilpasset livet i vand. Sæler er ikke aggressive, men kommer du for tæt på eller gør dem forskrækket, kræver det hundelignende bid en tur på skadestuen. Lad altid sælerne komme til dig. Er du heldig er de i et nysgerrigt humør og vil undersøge din kajak, svømmefødder eller båd.

Sælen er en utroligt dygtig undervandsjæger. Selvom dens syn er rigtigt godt under vand, er det faktisk primært knurhårene den bruger til at finde føde. Knurhårene kan nemlig mærke meget små vibrationer i vandet. Det betyder at den ret nøjagtigt kan følge en fisks bevægelser i vandsøjlen og den kan detektere fladfisk og andre bundfisk når de rører på sig.

AFHÆNGIG AF LAND
I august og september ligger sælerne meget på land. Det gør de fordi at de fælder deres pels og hertil skal absorbere solens stråler. Det betyder også at de er ekstra sårbare overfor forstyrrelser. I juni og juli parrer sælerne sig normalt og en enkelt unge fødes som regel i juni året efter. Hannerne kan være ret så højlydte, når de skal tiltrække en hun. De kan finde på at brumme, brøle og plaske i vandet.

En sælunge dier kun i ca. 4 uger inden den efterlades af moderen. Mælken er en af dyrerigets fedeste, med en fedtprocent på næsten 50%. I dieperioden efterlades sælungerne ofte på stranden, mens moderen finder føde. I denne periode er det kritisk at vi mennesker undlader at forstyrre dem, da moderen risikerer ikke at komme tilbage til ungen hvis hun er utryg. I perioden efter de har diet, ligger ungerne ofte alene på stranden. Som hovedregel skal du altid lade en sælunge ligge. Er den meget lille kommer moderen sandsynligvis snart tilbage. Er den lidt større er det ikke sikkert at den har brug for hjælp. I tvivlstilfælde kan du ringe til dyrenes vagtcentral på 1812.

NAVN:

Spættet sæl

VIDENSKABELIGT NAVN:

Phoca vitulina

LEVESTEDER:

De fleste kystnære farvande på den nordlige halvkugle

STØRRELSE OG VÆGT:

1,50 – 1,80 meter og 65-130 kg afhængig af årstiden

ALDER

Max. 35 år

FØDE:

Alle slags fisk, men også krebsdyr og blæksprutter. Er set jage fugle

REPRODUKTION:

Parringstid: juni – juli
Ungen fødes i juni året efter

OBSERVATIONSSTEDER:

Den ydre del af Horsens Fjord på sandrevler og øer, samt ved Møllegrund og Svanegrund ved Endelave

NAVN:

Skarv

VIDENSKABELIGT NAVN:

Phalacrocorax carbo

LEVESTEDER:

Kystnære farvande i det meste af verden, men forekommer også langt inde i landet ved søer

STØRRELSE OG VÆGT:

Op til 100 cm, 2-2,5 kg, vingefang 120-160 cm

ALDER

Max. 24 år

FØDE:

Alle slags fisk

REPRODUKTION:

Yngletid: marts-oktober. Lægger 3-4 æg som udruges i ca. 4 uger

OBSERVATIONSSTEDER:

Langs hele kysten i Horsens Fjord, især på sandtanger, strandeng og ved bundgarnspæle. Skarvkoloni på Vorsø

EN FORMIDABEL DYKKER

Flere steder i Horsens Fjord møder du skarven, og de små øer er hjemsted for en del skarver, bl.a. Vorsø, som er et fristed for fuglen. Du kan opleve skarver langs alle de danske kyster og også inde i landet i områder med søer. Skarven er en udskældt fugl. Det skyldes bl.a. at det store antal fugle konkurrerer med fiskerne om fiskene. Samtidig har store skarvkolonier en tendens til at ødelægge træer og vegetation, der bukker under for fuglenes ekskrementer. Men skarven er et langt mere interessant bekendtskab end dens negative omdømme.

Skarven er en helt fantastisk dykker. Den er adræt med en strømlinet kropsform og fødder, der sidder langt bagud. Det gør at den kan få ret meget fart på under vand. Når en skarv dykker er det hurtigt og effektivt. Den er ikke længe under vand, men den kan tilbagelægge store afstande. Nyere forskning fortæller at skarvens hørelse tilpasses effektivt til omgivelserne, når den er under vand, men at den hører knap så godt som andre fugle i luften.

TØRRER SINE VINGER
Skarven har et spidst næb med en krog. Denne krog bruges til at fastholde byttet, der tages med til overfladen. Her vendes fisken med et par små kast og sluges med hovedet først. Skarven har en utroligt fleksibel hals og kan derfor sluge bytte, der umiddelbart virker alt for stort.

Modsat andre dykkende fugle er skarvens fjerdragt ikke vandskyende. Derfor ses den ofte i den karakteristiske position med udslåede vinger, som den på denne måde tørrer. Det kan nemlig være kritisk for fuglen at blive alt for våd og kold. Men til gengæld er det med til at skabe effektiviteten under vand.

Skarven har en smuk, sort og skinnende fjerdragt med gult næb og turkisfarvede øjne som voksen. I yngletiden får den hvide lårpletter og hvide aftegninger i hovedet. Ungfuglen er mere brunlig med lyst bryst.

BLÅ OPLEVELSER I HORSENS FJORD OG JUELSMINDE

Tag med på Kyststien!

Kyststien er en vandrerute på ca. 22 kilometer, der går mellem Snaptun og Juelsminde. Turen starter ved de pågældende havne og er fint afmærket hele vejen. Du går langs kysten på næsten hele turen, og naturen er meget varieret. Du møder både skov og sandstrand, og undervejs støder du på flotte udsigter, bl.a. til Hjarnø i Horsens Fjord og As Vig. Du støder også på en udendørs udstilling om naturen og historien ved Snaptun og fjorden.

Ved Tønballe er der et rigtigt flot fugletårn med en helt fantastisk udsigt. Her kan du tage en pause og nyde de mange forskellige kystfugle i området. Du kan bl.a. opleve forskellige terner og vadefugle, edderfugle, skalleslugere, rovfugle og mange andre.