SEJLADS

HO BUGT & VADEHAVET

RUNDT I DET UNIKKE VADEHAV

Når man tænker på Vadehavet, tænker man måske lavt vand og sandbanker så langt øjet rækker – ikke lige oplagt sejladsfarvand. Men kan man læse sit søkort, tidevandstabeller og holde tungen lige i munden, byder Ho Bugt og det omkringliggende vadehav på helt unikke naturoplevelser, som kun fås lige her i nationalparken, der i øvrigt også har status som UNESCO Verdensarv.

Det er ikke mange lystbådehavne, du kan besøge her grundet det lave vand og den vilde natur. Faktisk begrænser det sig til Esbjerg, Fanø og det sydlige Rømø. Du kan ikke sejle rundt om alle øerne her, men du kan sejle langs øernes vestkyst og tage afstikkere ind til havnene. I den nordligste del af Vadehavet, i Ho Bugt, ligger til gengæld flere turbøjer, som du kan lægge for svaj ved.

SÆLER OG FUGLE I MASSEVIS
Vadehavet er et sted, hvor du skal tage dig god tid. Det kommer helt naturligt, når de smalle sejlrender skal følges. Kikkerten skal flittigt i brug, hvis du vil nyde nogle af de beboere, der har gjort sandbanker, øer og vadesteder til deres hjem. Vadehavet huser nogle af Danmarks største bestande af spættede sæler og gråsæler. Samtidig er det også ét af vores mest spændende – og vigtige – områder for en lang række hav-, vade- og andefugle. Både som ynglested og rastested for trækfugle.

Turbøjerne ved Langli Sand er helt oplagte, hvis det er dyrelivet, der trækker. Her er masser af sæler, der ofte nysgerrigt nærmer sig båden. Verdens tætteste bestand af ynglende strandskader findes på Langli, men her yngler også en lang række mågearter og den spændende skestork. Og her kan du opleve store flokke af ænder, gæs og rovfugle, der trækker om efteråret. Langli ligger mellem fastlandet og halvøen Skallingen. Skallingen er ofte oversvømmet om vinteren og er faktisk vores yngste landområde. Det blev dannet for kun 400 år siden af sandaflejringer og er i dag et vigtigt forskningssted for marskdannelse.

Sørg for at følge de gældende regler for sejlads og adgangsforbud i Vadehavet

Har du ikke selv båd, kan du tage en sejltur med Fiskeri- og Søfartsmuseet 

UDGANGSPUNKT:

Esbjerg Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

DISTANCE:

Varierende

TURBØJER I HO BUGT

Tarphagebroen
GPS position:
55° 34.721′ N 8° 18.990′ E

Røde Skrænt
GPS position: 
55° 32.735′ N 8° 18.657′ E

Hjerting Strand
GPS position:
55° 30.615′ N 8° 20.443′ E

Hjerting Strand
GPS position:
55° 29.790′ N 8° 21.486′ E

BLÅ OPLEVELSER I HO BUGT OG VADEHAVET

Blå Oplevelser er taget til Ho Bugt og Vestkysten, hvor livet på det lave vand er anderledes end i de indre danske farvande. Bunden kan virke lidt øde pga. at der ikke vokser særligt meget tang. Det er svært for planter og dyr at slå sig ned her, hvor de store kræfter fra vind og bølger dominerer.

Men under sandbunden sker der en hel masse. Masser af små fladfisk, muslinger og rejer holder til, og når man går tur langs stranden kan man finde masser af beviser på det liv, der lever længere ude på dybderne.

I videoen her har BLOPs Søren Larsen fundet forskellige muslinger, skeletter fra blæksprutter, rokkeæg og konkylie snegle, og han ser nærmere på de dyr, der kalder den vilde kyst for deres hjem.