DYRELIV

FLENSBORG FJORD & ALS

TOPPET LAPPEDYKKER PÅ NORDALS

Området ved Oldenor og Mjels Sø på Nordals er en meget vigtig lokalitet for en lang række vandfugle. Flere arter yngler her, og endnu flere raster her i kortere eller længere tid i trækperioden. Blandt ynglefuglene er skarv, gravand, grågås og toppet lappedykker. Om vinteren raster store flokke af bl.a. pibeand, troldand og bjergand. Du kan også opleve forskellige rovfugle, bl.a. havørnen, som jævnligt kommer på besøg.

Den toppede lappedykker trives i hele området, hvor de bygger rede af vandplanter mellem siv og rørskov. Den er tilpasset et liv på vandet, og er ikke god til at færdes på land. Det skyldes at dens fødder sidder helt tilbage på kroppen. Det giver dårlig balance på land, men er til gengæld helt fænomenalt, når den skal dykke under overfladen efter føde eller hvis de bliver skræmt.

KARAKTERISTISK FJERTOP
Lappedykkeren kan kendes fra andre svømmende fugle på den måde de ligger i vandet. Den slanke og strømlinede krop ligger nemlig ret lavt i vandoverfladen, og det skyldes at dens knogler er en del tungere end andres fugle. De tungere knogler gør at den kan ligge dybere og længere på et dyk uden at poppe op til overfladen. Samtidig kan den også lægge fjerene helt ned, og på den måde presse luft ud inden den dykker. Når den dykker gør de det lydløst, lynhurtigt og langvarigt.

Den toppede lappedykkers vigtigste kendetegn er dens karakteristiske top af sorte fjer på hovedet. Samtidig har den også en flot rødlig og sort krave, der nærmest ligner ører forfra. Kraven giver en tydelig kontrast til den lange, hvide hals.

Hvis du vil opleve den toppede lappedykker og se dens naturlige adfærd, skal du holde god afstand og være tålmodig. Dykker den, kan du regne med at de kommer op et godt stykke længere væk. Om foråret skal du holde øje med dens tydelige parringspil, hvor hannen og hunnen ligger bryst mod bryst, med rejste halse og fjertoppe mens de ryster på hovedet.

Høre lappedykkernes kald på www.fuglestemmer.dk

NAVN:

Toppet lappedykker

VIDENSKABELIGT NAVN:

Podiceps cristatus

LEVESTEDER:

Kyster, fjorde og søer i det meste af Europa, det vestlige og centrale Asien samt Australien og New Zealand

STØRRELSE OG VÆGT:

Ca. 45-50 cm lang, 800-1200 g, vingefang 85-90 cm

ALDER

Max. 19 år

FØDE:

Primært fisk

REPRODUKTION:

Yngletid: april-september. Lægger 3-4 æg som udruges i ca. 4 uger

OBSERVATIONSSTEDER:

Oldenor, Mjels Sø, Mjels Vig, Bundsø, Farresdam

BLÅ OPLEVELSER I FLENSBORG FJORD OG ALS

I 1997 blev en mærkelig ‘hval’ observeret i havet syd for Dybbøl. En lokal fisker forsøgte at tegne dyret med de specielle luffer, men naturformidler Søren Larsen kunne ikke finde ud af, hvilket dyr, der var tale om.

Mysteriet blev løst og det viste sig at det var verdens største havskildpadde, læderskildpadden, der havde forvildet sig helt ned i Flensborg Fjord. To meter lang var den.

Læderskildpadden har været i danske farvande en del gange, men er alligevel et sjældent syn. Den vandrer rundt med klodens havstrømme og kommer vidt omkring.