VANDRETUR MED VADEFUGLE

Nogle gange opdager man en sand perle af et naturområde, som måske ikke er så kendt eller velbesøgt. Det er tilfældet for halvøen Slipshavn/Knudshoved i Nyborg, der primært bliver brugt af lokale på tur med hund eller fiskestang. Men området, der er forholdsvis beskedent i størrelse, byder på ret så meget varieret natur, og et meget rigt dyreliv. Og vil du have det hele med, kan du stadig nøjes med at gå omkring 4-6 kilometer. Arterne varierer med årstiden, men her er altid vadefugle og ænder i dette fredede naturområde.

Du kan f.eks. parkere for enden af Slipshavnsvej, lige før marinestationen. Vejen derhen skærer gennem et stykke strandeng, og her ved de små søer kan du se både storspove, klyde, rødben og m.fl. Den lille bugt mellem marinestationen og skoven er ofte vadelav, og her går store flokke af strandskader og finder orme og muslinger i sandet. Her er også stor præstekrave, rødben, ænder og gæs.

Tag turen langs stranden mod Knudshoved Fyr. På den stenede strand møder du ofte stor præstekrave, stenvender og almindelig ryle. Ude til havs ligger edderfugle og toppet skallesluger parvis og dykker, og flere forskellige ternearter styrtdykker efter fra fisk fra luften.

ØSTERØ SØ OG SYD-MOLEN
Når du passerer den første pynt, dukker Østerø Sø op. Det kan være meget forskelligt, hvor mange fugle her er, men her er altid nogen. Du kan opleve flokke af hundredvis af ryler, men også klyde, strandskade, strandhjejle, stor præstekrave, rødben, vibe, hvidklire, storspove, dobbeltbekkasin og mange andre findes ofte i pænt stort antal. Herudover rigtigt mange arter af ænder og gæs. Østerø Sø er et meget vigtigt yngle- og rasteområde for flere af disse arter. Der er flere gangstier ind mellem vådområderne, som du kan benytte uden for ynglesæsonen. Arealet afgræsses af heste en stor del af året.

Du skal også huske at kaste et blik mod havet. Marsvin og sæler ses regelmæssigt på hele strækningen. Omtrent 10 kilometer mod syd findes en sælkoloni på øen, Vresen. Og området fra denne del af Storebælt og op til Fyns Hoved rummer én af verdens tætteste bestande af marsvin. Du kan få alvor få overblikket oppe ved Knudshoved Fyr, der har en fantastisk udsigt over Storebælt og broen. Er du heldig ser du en enkelt flygtig tejst fra Sprogø-kolonien. Her fra toppen kan du gå ned ad trappen (eller langs stien) ned mod syd-molen.

Syd-molen er Fyns østligste punkt og indgangen til de gamle færgebassiner, hvor bilfærgerne engang lagde til. Her holder store flokke af skarver til, og du kan ofte se marsvin i og omkring havnebassinet. I de kolde måneder holder en lille, sjov vintergæst til – den sortgrå ryle. Vadefugle trives normalt på strandeng og i vandkant, men denne ryle foretrækker de store molesten i brændingszonen. Her går den fra sten til sten og finder føde mellem opskyllet tang. Du kan komme ret tæt på den sortgrå ryle, men du skal have øjnene med dig, for de blender godt ind i omgivelserne. Den sortgrå ryle er én af de fuglearter, der yngler længst mod nord, og den foretrækker altså at overvintre langs danske havnemoler.

Herfra kan du gå tilbage af samme vej (det er anbefalet, hvis du vil se så mange dyr som muligt), eller du kan gå forbi DSB Kursuscentret, langs Fyrvej og Slipshavnsvej.

OMRÅDE:

Nyborg Fjord

AKTIVITET:

Vandring

Om forfatteren
BLÅ OPLEVELSER

Hvad må man ikke gå glip af?

Udsigten over Storebælt fra Knudshoved Fyr.

Hvad er et must at medbringe? 

En kikkert, så du kan bedre kan se fuglene.

Nogle gode råd?

Tag ud på dage, hvor det er forholdsvis vindstille.

Du kan også dele dine blå oplevelser til inspiration for andre. Udfyld formularen her for at få din oplevelse med på BLOP bloggen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 + 19 =